Boekhouder, administrateur of fiscalist?

Boekhouder, belastingadviseur, fiscalist, administrateur of accountant? Waarvoor moet je bij wie zijn?

Boekhouder

Een goede boekhouder verwerkt je administratie, doet je btw-aangifte en geeft uitleg over de balans en de winst- en verliesrekening. Meestal verzorgt de boekhouder ook je aangifte inkomstenbelasting.
Boekhouder is een vrij beroep. Iemand heeft dus geen verplichte diploma's nodig om een bordje "boekhouder" op zijn gevel te mogen schroeven. Als je beter wilt kunnen beoordelen hoe deskundig en betrouwbaar een boekhouder is, vraag dan naar diens opleiding en ervaring.

Een goede boekhouder heeft voldoende kennis en kunde in huis om voor eenmanszaken de jaarrapporten op te maken en de belastingaangiften te verzorgen.

Belastingadviseur

Een belastingadviseur is iemand die tussen een boekhouder en fiscalist in zit. Een registerbelastingadviseur heeft een hbo-opleiding Register Belastingadviseur afgerond. Je mag er vanuit gaan dat een belastingadviseur goed op de hoogte is van wet- en regelgeving. Een belastingadviseur aangesloten bij RB is verplicht PE-punten te behalen, d.w.z. zijn kennis op peil te houden om zijn accreditatie niet te verliezen.

Maar net als boekhouder is ook de titel belastingadviseur niet beschermd. Let dus op de toevoeging RB van Register Belastingadviseurs achter de naam. Dan weet je zeker dat het een goedopgeleide adviseur is.

Fiscalist of fiscaal jurist

Fiscalist is wél een beschermd beroep. Een fiscalist heeft belastingrecht gestudeerd en helpt je bij belastingaangiften zodat regels en wetten optimaal worden benut. Een fiscalist is dus goed op de hoogte van de actuele wet- en regelgeving voor ondernemers. Ook als je controle krijgt van de Belastingdienst of bezwaar wilt maken tegen een aanslag is een fiscalist een belangrijke steun en toeverlaat.
Een fiscalist is niet verplicht om zijn of haar kennis op peil te houden door jaarlijks opleidingen en trainingen te volgen. Je hebt je master-titel behaald en dat is het dan. Dat hij er verstandig aan doet zijn kennis op peil te houden staat buiten kijf, maar hij is dat dus niet verplicht. Tenzij hij is aangesloten bij Register Belastingadviseurs of bij de NOB, de Nederlandse orde van belastingadviseurs. Voor het gemak worden fiscaal juristen vaak fiscalisten genoemd, maar eigenlijk zou dat dus fiscaal jurist moeten zijn. Je kunt ze wel herkennen aan hun titel: mr. (meester in de rechten).

(Bedrijfs)administrateur

Een administrateur doet precies wat het woord belooft: hij verzorgt de administratie van een onderneming en werkt meestal intern. Belastingen zijn niet zijn specialisatie. De meeste bedrijven met een administrateur huren daarom ook een fiscalist in.

Accountant

De belangrijkste functie van accountant voor mijn klanten is de controle van de jaarrekening (en de administratie natuurlijk). Voor middelgrote en grote bedrijven is het laten controleren van de cijfers door een accountant verplicht.

Voor zover mijn klanten een accountant nodig hebben is het om verantwoording over de besteding van subsidies te kunnen afleggen aan fondsen of overheden. Die eisen in het algemeen een accountantsverklaring bij de jaarrekening.

Dat geldt vaak ook voor sponsoren. Ze geven graag geld, maar willen wel dat het controleerbaar is besteed aan de doelen die in de aanvraag zijn benoemd.

De titel Accountant-Administratieconsulent is beschermd en mag je gebruiken na een afgeronde hbo-opleiding Accountancy en een verplichte praktijkstage. De titel Registeraccountant krijg je alleen na het afronden van de opleiding Accountancy op universitair niveau met ook weer aansluitend een praktijkstage.