Opruimen!

Het is meestal een plank vol. Al die ordners met honderden bonnen. Ze staan maar te staan, je wilt ervanaf. Maar wanneer mogen ze de versnipperaar in?

Je bent verplicht om je administratie van de afgelopen zeven jaar te bewaren. Dus op 1 januari 2020 mag je alles over 2012 en de jaren daarvoor weggooien.

Maar er zijn een twee uitzonderingen:

  1. Bij onroerende zaken zoals bedrijfspanden moet je de specifieke gegevens daarover tien jaar bewaren. Je hoeft overigens niet alles op papíér te hebben. Het is ook goed als je de gegevens digitaal hebt en kunt garanderen dat ze zeven of tien jaar beschikbaar blijven.
  2. De bonnen mogen na zeven jaar weg, maar aangiften en aanslagen inkomstenbelasting kun je beter langer bewaren. Voor sommige posten zoals lijfrenten, kapitaalverzekeringen en koopsompolissen is het soms nodig het wel of niet aftrekken met terugwerkende kracht te onderbouwen met de aangifte van toen, om te voorkomen dat er belasting wordt geheven over uitkeringen uit die renten, verzekeringen of polissen.

Maar voor de rest: laat Marie Kondo haar gang maar gaan.